Image Alt

Esperanza Mara

Canto y violonchelo barroco

música
canto
barroco

Doblemente licenciada en música, na variante de canto e violonchelo barroco polo Conservatorio Superior de Vigo e a Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo de Oporto. Actualmente compaxina a súa labor docente no Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela coa súa carreira artística. Nestes intres está interpretando como personaxe principal o rol de Papagena na ópera que leva o mesmo título que a citada personax

Docente: Conservatorio Profesional de Santiago de Compostela

Date:

X