Pilar López

Productora, presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de Euskadi, ESKENA. Vicepresidenta de la Asociación Europea de Artes Escénicas “Small Size”, Vitoria-Gasteiz (España).

X